WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

NOOIT MEER IETS GEHOORD VAN FONDS VOOR WATERSCHADE SCHIEDAMMERS

SCHIEDAM- Het plan om een fonds op te richten om de Schiedamse burgers te compenseren voor de gevolgen van wateroverlast is op niets uitgelopen. De motie ‘Droge voeten’ die in november 2016 werd ingediend door het AOV, Leefbaar en GBS, is door de initiatiefnemers in de gemeenteraad aangehouden. Zij hebben het initiatief weer bij zichzelf neergelegd. Sindsdien is de motie niet meer op de agenda gezet of op een andere manier besproken en is er ook geen nieuwe motie met dezelfde strekking ingediend.

Het doel was om een fonds van 200.000 euro te creëren. Dit fonds zou bedoeld zijn voor Schiedamse burgers die aantoonbaar schade hebben geleden door wateroverlast die niet door de verzekering wordt gedekt. Het voorstel zou vergezeld moeten gaan van een reglement met voorwaarden om de omvang van de schade en de vergoeding te bepalen.

Het Rijk zou wel geld beschikbaar hebben om deze situaties op te vangen en het is ook bekend dat verzekeraars vaak niet meewerken.

PartijPeiler
een second opinion bij stemadvies

Online stemhulpen worden meestal gemaakt in overleg met politieke partijen. Deze mogen zelf aangeven hoe zij over de voorgelegde stellingen denken. Maar geven die stemhulpen dan wel een eerlijk beeld? PartijPeiler geeft advies op basis van stemuitslagen in de Tweede Kamer. Daardoor leiden vergelijkbare stellingen bij PartijPeiler mogelijk tot een ander advies.

Klik HIER!

2 reacties op “NOOIT MEER IETS GEHOORD VAN FONDS VOOR WATERSCHADE SCHIEDAMMERS

  1. Wacht effe,
    Geen geld voor Schiedammers die waterschade hebben opgelopen?
    Wel geld van de Schiedammers naar het woestijnvolk?
    Ik snap de wereld niet meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *