WaterwegActueel
Editie Vlaardingen / Maassluis / Schiedam / Hoek van Holland

SCHIEDAM VERSTREKT BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTING HUIZEN VLUCHTELINGEN

SCHIEDAM- Zonder veel ruchtbaarheid te geven heeft de gemeente Schiedam de regeling voor woninginrichting aan vluchtelingen gewijzigd. In plaats van een gift krijgen vluchtelingen nu een lening die ze moeten terugbetalen. Deze verandering is ingegaan op 1 januari 2022 en geldt voor vluchtelingen die bijzondere bijstand aanvragen voor de inrichting van hun woning. Dit blijkt uit de antwoorden die het college van B en W heeft gegeven op de schriftelijke vragen van LOS over de kosten van het inrichten van de sociale huurwoningen die met voorrang aan vluchtelingen worden toegewezen.

De hoogte van de lening hangt af van de noodzakelijke spullen die de vluchtelingen moeten aanschaffen, maar er is een maximumbedrag vastgesteld. Voor een alleenstaande die op een kamer woont is dat 2.005,00 euro en voor een alleenstaande die zelfstandig woont is dat 2.835,00 euro. Voor een huishouden van twee personen is het maximumbedrag 3.972,00 euro en voor een gezin met vijf leden gaat het om 6.267,00 euro.

Het afsluiten van een lening kan extra problemen opleveren voor vluchtelingen die al schulden hebben of moeite hebben met het beheren van hun financiën. Uit het Jaarverslag 2015 van Vluchtelingenwerk blijkt dat veel vluchtelingen in Schiedam kampen met schulden, toeslagen en terugbetalingen aan de belastingdienst. Ook blijkt dat niet alle vluchtelingen bereid zijn om mee te doen aan een training financiële zelfredzaamheid die door de gemeente wordt aangeboden. In mei 2021 moest het college toegeven dat sommige vluchtelingen bang zijn om hun financiële zaken uit handen te geven en dat anderen denken dat ze hun financiële huishouding al op orde hebben.

Om vluchtelingen te helpen met hun financiën biedt Stroomopwaarts, de sociale dienst van de waterweggemeenten, minimaal 6 maanden financiële ontzorging aan. Dit houdt in dat Stroomopwaarts de vaste lasten zoals huur, verzekering en energie betaalt namens de vluchteling. Stroomopwaarts is dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op tijd betalen van deze rekeningen. Als na 6 maanden blijkt dat de vluchteling nog steeds niet financieel zelfredzaam is, kan de periode van financiële ontzorging verlengd worden.

2 reacties op “SCHIEDAM VERSTREKT BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTING HUIZEN VLUCHTELINGEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *